دی ایزوبوتیل فتالات (DIBP) مایعی بی رنگ با بوی استری، نامحلول در آب و روغنی شکل که مقاومت حرارتی و نوری بالایی دارد و به عنوان پلاستی سایزر ارزان قیمت برای نیترو سلولز به کار می رود. این ترکیب دانسیته، نقطه انجماد و سمیت پایینتری نسبت به دی بوتیل فتالات (DBP) دارد و می تواند به عنوان جایگزین DBP استفاده شود.

 

ویژگی ها و خواص فیزیکی و شیمیایی دی (ایزو) بوتیل فتالات DIBP به صورت زیر معرفی می شوند:

dibp

 

 

چسب آب بندی S701