کوپلیمر copolymer-tag-icon هموپلیمر hemopolymer-tag-icon

monomer-vinyl-acetate-c-series

سری C

monomer-acrylic-s-series

 سری S

RH100

RH120

RH150

M2

  

 C265

C221

C201

 S701

S790

S770