چسب زنده

 

چسب زنده azar live adhesive

 

کاربرد use-chemical-icon کاربرد (موارد مصرف):
mybaby-insert-productاین چسب بطور عام در محصولات بهداشتی بخصوص انواع نوار بهداشتی مصرف می شود.

خواص ویژه و اثرات:
قدرت اتصال این چسب با نوار سیلیکون و بافتهای سلولزی مناسب و پایدار است.

روش مصرف user-manual-icon روش مصرف:
سطح کار تمیز و عاری از هر گونه آلودگی باشد. چسب پس از رسیدن به نقطه ذوب مناسب - بر اساس دمای کاربرد- بوسیله نازل مخصوص دستگاه  وبا ضخامت دلخواه و مورد نیاز بر روی سطح مورد نظر اجرا و دو سطح بهم چسبانده میشوند.

میزان مصرف:
متناسب با نوع و سطح کار

ملاحظات ویژه فنی- کاربردی:
رعایت دمای کاربرد الزامی است (بیشتر از آن باعث سوختن چسب و کمتر از آن باعث ماندن چسب به حالت خمیر و در نتیجه انسداد نازل و یا خروج منقطع و نا پیوسته چسب از آن و در هر دو حالت عدم چسبندگی مطلوب و مناسب میگردد). به منظور کنترل دقیق دما، ترموستات دستگاه چسب زنی حداقل هر 30 روز یکبار کالیبره گردد.

شرایط نگهداری storage icon شرایط و زمان نگهداری:

در بسته بندی اولیه، دور از نور مستقیم خورشید و حرارت (دمای 40-10 درجه سانتیگراد) عمر مفید دو سال می باشد.

 

 

 

چسب آب بندی S701