رزین های آذر شیمی azar-shimi-resins

رزین هموپلیمر RH-150

رزین امولسیونی بر پایه مونومر وینیل استات می باشد.

مشخصات
ظاهر امولسیون سفید شیری
درصد مواد جامد (ASTM D2369) 1 ± 52
ویسکوزیته ( ویسکومتر RV و 6# و 23 درجه سانتیگراد ) 170 - 300P
حداقل دمای تشکیل فیلم یا ( MFFT ) 7°C
مقاومت در برابر سرما 18°C-
ماهیت یونی غیر یونی
 l (ASTM D1293) PH 4 - 3
عدد اسیدی (mg KOH/g) 2-3
دانسیته (ISO 2811) 1.1 ± 1.06 گرم بر سانتیمتر مکعب
زمان نگهداری حداقل یک سال در شرایط معمولی
   

 مشخصات رزین:

ok icon - tick  چسبندگی بالا

ok icon - tick  انعطاف پذیری بالا

ok icon - tick  تشکیل فیلم بیرنگ و شفاف پس از خشک شدن

ok icon - tick  قابلیت اختلاط با انواع پرکننده

کاربرد use-chemical-icon  کاربرد:

آهار فرش ماشینی

چسب صحافی

چسب بسته بندی (کارتن ، پاکت و ... )

کفپوش (خمیر کفپوش)

بوم نقاشی

رزین هموپلیمر RH-120

رزین امولسیونی بر پایه مونومر وینیل استات می باشد.

مشخصات
ظاهر امولسیون سفید شیری
درصد مواد جامد (ASTM D2369) 1 ± 51
ویسکوزیته ( ویسکومتر هوپلر ، 20 درجه سانتیگراد ) 200 - 800P
حداقل دمای تشکیل فیلم یا ( MFFT ) 0°C
مقاومت در برابر سرما 18°C-
ماهیت یونی غیر یونی
 l (ASTM D1293) PH 4 - 3
عدد اسیدی (mg KOH/g) 2-3
دانسیته (ISO 2811) 1.1 ± 1.06 گرم بر سانتیمتر مکعب
زمان نگهداری حداقل یک سال در شرایط معمولی
   

 مشخصات رزین:

ok icon - tick  چسبندگی بالا

ok icon - tick  انعطاف پذیری بالا

ok icon - tick  تشکیل فیلم بیرنگ و شفاف پس از خشک شدن

ok icon - tick  قابلیت اختلاط با انواع پرکننده

 

کاربرد use-chemical-icon  کاربرد:

کفپوش (خمیر کفپوش)

نازک کاری ساختمان

بوم نقاشی

رزین هموپلیمر RH-100

رزین امولسیونی بر پایه مونومر وینیل استات می باشد.

مشخصات
ظاهر امولسیون سفید شیری
درصد مواد جامد (ASTM D2369) 1 ± 50
ویسکوزیته ( ویسکومتر هوپلر ، 20 درجه سانتیگراد ) 200 - 900P
حداقل دمای تشکیل فیلم یا ( MFFT ) 16°C
مقاومت در برابر سرما 18°C-
ماهیت یونی غیر یونی
 l (ASTM D1293) PH 4 - 3
عدد اسیدی (mg KOH/g) کمتر از 3
دانسیته (ISO 2811) 1.1 ± 1.06 گرم بر سانتیمتر مکعب
زمان نگهداری حداقل یک سال در شرایط معمولی
   

 مشخصات رزین:

ok icon - tick  چسبندگی بالا

ok icon - tick  نسبتا سخت

ok icon - tick  تشکیل فیلم بیرنگ و شفاف پس از خشک شدن

ok icon - tick  قابلیت اختلاط با انواع نرم کننده و انواع پرکننده

کاربرد use-chemical-icon  کاربرد:

آهار پارچه (پرده، رومبلی و ... )

رزین هموپلیمر M2

 

کاربرد use-chemical-icon  کاربرد:

کبریت سازی matches-h bx10 tumدر صنایع مختلف از قبیل

تولید چسب کاشی

آهار پارچه

موکت و فرش

کبریت سازی

مقواسازی

چسب آب بندی S701