رزین های آذر شیمی azar-shimi-resins

کوپلیمر C221

رزین امولسیونی بر پایه مونومرهای وینیل استات، بوتیل آکریلات و ورساتیک اسید وینیل استر می باشد.

مشخصات
ظاهر امولسیون سفید شیری
درصد مواد جامد (ASTM D2369) 1 ± 54
ویسکوزیته ( ویسکومتر هوپلر، 20 درجه سانتیگراد ) 50 - 1000P
حداقل دمای تشکیل فیلم یا ( MFFT ) 0°C
مقاومت در برابر سرما 0°C
ماهیت یونی غیر یونی
 l (ASTM D1293) PH 5 - 4
عدد اسیدی (mg KOH/g)  کمتر از 3
چگالی (ISO 2811) 1.1 ± 1.05 گرم بر سانتیمتر مکعب
زمان نگهداری حداقل یک سال در شرایط معمولی
   

 مشخصات رزین:

ok icon - tick  قابلیت اختلاط با انواع پرکننده

ok icon - tick  تشکیل فیلم بیرنگ و شفاف و انعطاف پذیر، پس از خشک شدن

ok icon - tick  مقاومت شستشویی بالا

کاربرد use-chemical-icon  کاربرد:

چسب سازی make glueبهترین ماده جهت ساخت پوشش های ساختمانی نظیر کینتکس های پایه آب، بلکا، مینرال و ...

رنگ پلاستیک (سطوح ساختمان)

چسب سازی

کوپلیمر C265

رزین امولسیونی بر پایه مونومرهای وینیل استات، بوتیل آکریلات و ورساتیک اسید وینیل استر می باشد.

مشخصات
ظاهر امولسیون سفید شیری
درصد مواد جامد (ASTM D2369) 1 ± 50
ویسکوزیته ( ویسکومتر هوپلر، 20 درجه سانتیگراد ) 50 - 800P
حداقل دمای تشکیل فیلم یا ( MFFT ) 0°C
مقاومت در برابر سرما 5°C-
ماهیت یونی آنیونی - غیر یونی
 l (ASTM D1293) PH 4.7 - 3.5
عدد اسیدی (mg KOH/g) 1-2
چگالی (ISO 2811) 1.1 ± 1.06 گرم بر سانتیمتر مکعب
زمان نگهداری حداقل یک سال در شرایط معمولی
   

 مشخصات رزین:

ok icon - tickمقاومت بسیار بالا در برابر آب

ok icon - tick  سازگاری بالا با سیمان و پراکنده

ok icon - tick  تشکیل فیلم بیرنگ و شفاف و انعطاف پذیر پس از خشک شدن

کاربرد use-chemical-icon  کاربرد:

رنگ پلاستيك ساختمان

كنيتكس

چسب بتن

چسب کاشی

آب بندی مخازن بتنی


کوپلیمر C201

رزین امولسیونی بر پایه مونومرهای وینیل استات، بوتیل آکریلات و ورساتیک اسید وینیل استر می باشد.

مشخصات
ظاهر امولسیون سفید شیری
درصد مواد جامد (ASTM D2369) 1 ± 53
ویسکوزیته ( ویسکومتر هوپلر، 20 درجه سانتیگراد ) 2 - 15P
حداقل دمای تشکیل فیلم یا ( MFFT ) 0°C
مقاومت در برابر سرما 5°C-
ماهیت یونی آنیونی - غیر یونی
 l (ASTM D1293) PH 5 - 4
عدد اسیدی (mg KOH/g) 1-2
چگالی (ISO 2811) 1.1 ± 1.06 گرم بر سانتیمتر مکعب
زمان نگهداری حداقل یک سال در شرایط معمولی
   

 water-proof4مشخصات رزین:

ok icon - tick  قابلیت رقیق شدن با آب

ok icon - tick  مقاومت بسیار خوب در برابر آب

ok icon - tick  چسبندگی بالا (چسبندگی در حالت تر)

ok icon - tick  انعطاف پذیر بودن فیلم پس از خشک شدن

ok icon - tick  تشکیل فیلم بیرنگ و شفاف پس از خشک شدن

ok icon - tick  قابلیت اختلاط با انواع پرکننده

 

کاربرد use-chemical-icon  کاربرد:

رنگ سازی

نماسازی (رنگ سطوح خارجی ساختمان)

کنیتکس

چسب کاشی

insulated pool tiles

کوپلیمر C300

رزین امولسیونی بر پایه مونومرهای وینیل استات و مونومرهاي آكريليكي می باشد.

مشخصات
ظاهر امولسیون سفید شیری
درصد مواد جامد (ASTM D2369) 1 ± 50
ویسکوزیته ( ویسکومتر هوپلر، 20 درجه سانتیگراد ) 2 - 20P
حداقل دمای تشکیل فیلم یا ( MFFT ) 0°C
مقاومت در برابر سرما 5°C-
ماهیت یونی آنیونی - غیر یونی
 l (ASTM D1293) PH 4.7 - 3.5
عدد اسیدی (mg KOH/g) 1-2
چگالی (ISO 2811) 1.1 ± 1.06 گرم بر سانتیمتر مکعب
زمان نگهداری حداقل یک سال در شرایط معمولی
   

 water-proof4مشخصات رزین:

ok icon - tick  قابلیت بسیار بالا در برابر آب

ok icon - tick  سازگاری بالا با سیمان و پراکنده

ok icon - tick  تشکیل فیلم بیرنگ و شفاف و انعطاف پذیر پس از خشک شدن

کاربرد use-chemical-icon  کاربرد:

چسب بتن

چسب کاشی

آب بندی مخازن بتنی

چسب آب بندی S701