مقالات آذر شیمی azar-shimi-articles

نوعی کوپلیمر که در پوششهای صنعتی و لمینیتها و در صنعت فیلم کاربرد دارد. کوپلیمر EVA بین ۱۰ تا ۱۵ درصد مولی وینیل استات داره که به صورت یک استخلاف قطبی از اتیلن آویزون می شود. کوپلیمر حاصل به دلیل انعطاف پذیری و شفافیت در صنعت فیلم کاربرد گسترده ای پیدا کرده است.
اگر از درصد کمی وینیل استات استفاده بشود به دلیل غیر سمی بودن می شود آن را در بسته بندی مواد غذایی هم استفاده کرد. کوپلیمر EVA با بیش از ۱۱ درصد مولی وینیل استات به طور گسترده در پوششهای مذاب داغ و همچنین چسب هایی که در داخل مذاب استفاده می شوند به دلیل داشتن گروه قطبی وینیل استات مورد استفاده قرار می گیرند.
در ۱۵ درصد مولی از وینیل استات کوپلیمری با خواص مکانیکی شبیه به plasticized PVC (پی وی سی نرم شده) به دست می آید. به دلیل انعطاف پذیری بالا و همچنین عدم وجود خطر مهاجرت پلاستیسایزر به سطح جایگزین خوبی برای PVC می تواند باشد.
این کوپلیمر مدول مدول بالاتری نسبت به الاستومرهای استاندارد دارد و بدون نگرانی از بابت ولکانیزاسیون می شود آنها را پخت کرد.

 

skeng cat 9 small img 2

چسب آب بندی S701