concrete-adhesive-labelچسب بتن:

کوپلیمر تولید شده از مونومر وینیل استات و دی بوتیل مالئات با استفاده از راکتورهای طراحی شده

در کاربردهای مهندسی، چسب هایی مورد نظرند که قابلیت انتقال تنش های زیاد را داشته باشند. وظیفه اصلی چسب بتن، در مقایسه با روش های سنتی برقراری اتصال و توزیع یکنواخت تنش در سطح کار میی باشد.

قابلیت نفوذپذیری و حضور گروه های قطبی این امکان را به چسب بتن می دهد تا با سطوح سیمانی تماس نزدیک برقرار شود که این به نوبه خود نیروهای چسبندگی را فعال می سازد و مانع ایجاد ترک در ملاط می شود.

 

چسب بتون concrete-adhesive

 

از مزایای چسب بتن می توان موارد زیر را نام برد:

ok icon - tick  توزیع یکنواخت تنش

ok icon - tick  اتصال مواد ساختمانی با هر شکل و ضخامت به سطوح مختلف

ok icon - tick  مقاومت در برابر تغییرات حرارتی دوره ای

ok icon - tick  منتقل کننده ارتعاش و ضربه

ok icon - tick  بالا بودن استحکام نسبت به وزن

 

روش مصرف user-manual-icon روش مصرف:

چسب بتن به راحتی جایگزین آب در ملاط می شود و بعنوان پرایمر جهت زیرسازی عمل می کند، با اضافه کردن آب به میزان 10 درصد وزن چسب پرایمری مناسب جهت فرایندهای بعدی به دست می آید.

 

چسب بتن

 

چسب آب بندی S701