رزین های آذر شیمی azar-shimi-resins

فرمولاسیون براساس مونومر اکریلیکی - سری S

 

فرمولاسیون براساس مونومروینیل استات - سری C

کوپلیمرها به دو بخش تقسیم می شوند:

1- فرمولاسیون براساس مونومروینیل استات - سری C

2- فرمولاسیون براساس مونومر اکریلیکی - سری S

 

 

فرمولاسیون براساس مونومروینیل استات - سری C monomer-vinyl-acetate-c-series

 

فرمولاسیون براساس مونومر اکریلیکی - سری S monomer-acrylic-s-series

زیر مجموعه ها

چسب آب بندی S701