رزین های آذر شیمی azar-shimi-resins

فرمولاسیون براساس مونومر اکریلیکی - سری S

 

چسب آب بندی S701