رزین های آذر شیمی azar-shimi-resins

فرمولاسیون براساس مونومروینیل استات - سری C

چسب آب بندی S701